GEZİ GÜZERGÂHI


ALAEDDİN CAMİ VE SULTANLAR TÜRBESİ
ALAEDDİN CAMİ VE SULTANLAR TÜRBESİ

Alaeddin Camii içinde kuzeyde, klasik Selçuklu türbeleri tipindedir. Gövdesi kesme taşlardan on yüzlü prizma şeklinde yükselmiş, üzeri tuğladan on köşeli bir pramitle örtülmüştür. Türbe, Sultan Kılınçaslan tarafından yaptırılmıştır. Türbede sekiz çinili sanduka vardır. Aşağıda isimleri yazılı Selçuklu Sultanları; Sultan Mesud I, Kılınçaslan II, Rükneddin Süleyman II, Gıyaseddin Keyhüsrev I. Alaeddin Keykubat I. Gıyaseddin Keyhüsrev II, Kılınçaslan IV, Gıyaseddin Keyhüsrev III medfun bulunmaktadır.

KARATAY MEDRESESİ
KARATAY MEDRESESİ

1251 yılında Selçuklu emirlerinden Celâlettin Karatay tarafından yaptırılmıştır. Kapalı avluludur. Bazı bölümleri yıkılmıştır. Kuzey, Güneş ve Doğu hücreleri beşik tonozla örtülüdür. Kuzeybatı Kubbeli odada Celalettin Karatay gömülüdür. Avlunun yan duvarlarından kubbeye geçişte yelpaze tramplar kullanılmıştır. Kubbesi çini mozaiklerle süslüdür. ( Firuze ve mor renklidir). Taç kapısında kakma taş işçiliği vardır. Kitabe kuşakları geometrik geçmeler, panolar mukarnaslı kapı kavsarası taç kapının en olgun örneğidir. Taç kapısında kufi hat yazısı ile Allah-Muhammed yazmaktadır. Peygamberimize ait 37 adet kısa hadis yazmaktadır. Siyah ve beyaz mermerlerin iç içe geçirilmesiyle zengi düğümü sanatı kullanılmıştır.

MAHMUDİYE- ALİ GAV MEDRESESİ
MAHMUDİYE- ALİ GAV MEDRESESİ

13. yy’ın ilk çeyreğine tarihlenir. Günümüze büyük bir kısmı yıkılarak gelebilmiştir. Burada bir tekke-zaviye  olduğu ileri sürülmüştür. İki eyvanlı kubbeli bir medresedir. Avluyu örten kubbe dört ayak tarafından taşınır. Ana eyvan mescit haline dönüştürülmüştür. Yanıdaki iki kubbeli odadan doğu tarafındaki oda türbedir.

AUGUSTOS OTEL
AUGUSTOS OTEL

Otelin 1895 Bağdat Demiryolu’nun kente ulaştığı yıllarda yapıldığı söylenmektedir. 1924 yılındaki mübadeleden sonra Selanik Vadina’dan gelen Hıfzı Hamide Günas ailesine verilen otel bir süre Askeri Ulaştırma Okulu olarak kullanıldı.. Cephelerindeki taş işçiliği, barok pencere kemerleri, kemerlerin kilit taşları, demir perforjeler 19. yüzyıl Avrupa mimarisinin etkilerini gösterir.. Sahibi şehrin Rum zenginlerinden Augustus’tur. Bu tarihi yapı, 1982 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescil edilmiştir.

BAĞDAT OTEL
BAĞDAT OTEL

1895 yılında yapılan tarihi bağdat oteli Konya’nın ilk Avrupai oteli olarak bilinmektedir. Günümüzde TCDD’nin misafir hanesi olarak kullanılmaktadır.

TARİHİ KONYA TREN GARI- İSTASYON BİNASI VE ALMAN EVLERİ
TARİHİ KONYA TREN GARI- İSTASYON BİNASI VE ALMAN EVLERİ

1895 yılında demiryolunun Konya’ya ulaşmasıyla Alman şirketi tarafından yapılan istasyon binası 1896 yılında kullanmaya başlanmıştır. Alman evleri de 1895 yılında almanlar tarafından tren yolunda çalışan işçiler için yapılmıştır.

ASLANLI KIŞLA VE MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ
ASLANLI KIŞLA VE MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ

ASLANLI KIŞLA VE MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ 
Aslanlı Kışla Mahallesi adını, 1806 yılında Nizam-ı Cedit birliklerinin eğitmek için Kadı Paşa tarafından o bölgeye kurulan kışla önündeki 3 aslan heykelinden aldığı söylenmektedir. İkinci Ordu'nun ise Malatya'ya taşınması ile Aslanlı Kışla'nın işlevini kaybetmiştir ve bugün kışlanın yerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılında yaptırılan Mevlana Kültür Merkezi bulunmaktadır. Mevlana Kültür Merkezinde 3 bin kişi kapasiteli Kapalı Sema Salonu, fuaye alanı, sergi ve kafeterya alanları, Mevlâna ve Konya İhtisas Kütüphanesi, 600 kişilik Sultan Veled Salonu, açık Sema Salonu ile Büyükşehir Belediyemizin çeşitli hizmet birimleri yer almaktadır.

KÜÇÜK HACI VEYİS CAMİİ
KÜÇÜK HACI VEYİS CAMİİ

KLASİK TÜRK MİMARİLİ CAMİ
Hacı Veyis caminin Tapu kaydındaki eski ismi Dolap camidir. Caminin yapılış tarihi yapılan araştırmalara rağmen kesin olarak belirlenememiştir. Bazı kaynaklara göre 14. ya da 15 yüz yıl olduğu ileri sürülmektedir. Caminin civarında olup dört tarafı kerpiç duvarla örülmüştür. Dış kısmın arka cemaat mahallinde yapılmış tarihi bilinmeyen tarihi bir mihrap vardır. Cami 1949 -1950 yıllarında merhum Hacıveyiszade Mustafa Efendi tarafından tamir ettirilmiş olup dam olan üstü sökülerek asma çatı yaptırılmış ve kiremit ile örtülmüştür. Alttan da tahtalarla bezenmiştir. Mihrabı ve mimberi yenilenmiş bir de minare yapılmıştır. Hacı Veyis Camiinin son restorasyonu ise 1’inci Grup Tarihi Eserler sınıfında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapılmıştır.

 

Caminin tek şerefeli ve şerefesinde taş oymacılığı bulunan bir minaresi vardır. Caminin isminin Hacı Veyis olmasındaki neden ise Konya’nın büyük alimlerinden olan Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu’nun babası Hacı Veyis, bu camide uzun süre imamlık yapmıştır.

İSTİKLAL HARBİ ŞEHİTLİK ABİDESİ
İSTİKLAL HARBİ ŞEHİTLİK ABİDESİ

2008 yılında açılışı yapılan abidenin meydanında dekoratif süs havuzu ve satış reyonları bulunmaktadır. Şehitlik alanının devamında iki yönlü dekoratif havuz ve 32 bayrak bulunmaktadır. Bu bayrakların 16 tanesi tarihte kurulan Türk Devletlerini temsil etmektedir. Karşılarında ise 16 adet Türk bayrağı bulunmaktadır. Karşılama Kubbesinde ise Selçuklu ana giriş kapısı ile bayraklı yol arasında özel motif taş işçiliği ile bezenmiştir. Selçuklu mimarisi tarzındaki kubbe kompleksin anıtsal bölümlerinden bir tanesidir. Selçuklu kapısı, karşılama kubbesi, arkatlı yol ve üçler mezarlığının sınırladığı alan aynı zamanda bir toplanma ve tören alanı olarak planlanmıştır. Selçuklu giriş kapısı Konya’nın tarihi dokusuna uygun olarak Selçuklu tarzında taş kaplama, özel taş oyma desenler, kündekari ahşap işçiliği ve girişin sağ ve solunda 2 adet selsebil ana giriş kapısını oluşturmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki taş oyma Selçuklu Mukarnası girişin anıtsal görünümünü tamamlamaktadır. Giriş kapısı 5 bin ahşap parçanın yapıştırıcı ve çivi kullanılmadan birbirine geçirilerek kündekari tekniğiyle yapılmıştır. Giriş avlusu sekizgen Selçuklu kubbesinin altında oluşan avlu mermer, traverten ve özel alçı süsleme sanatının ön plana çıktığı bir alan özelliğindedir.

 

Alçı süsleme ve boyama işleri Özbek ustalar tarafından yapılmıştır. Avluda bulunan 4 özel cam mozaik tabloda Atatürk ve silah arkadaşları, Türk bayrağının doğuş kompozisyonunu Kurtuluş savaşı canlandırması ve Türkiye haritası bulunmaktadır. Kapalı alanlardan oluşan müze Kurtuluş savaşı ve savaş yıllarını anlatan özel maket ve figürlerden oluşmaktadır. Müze duvarlarında konularla bütünleşen yağlı boya tablolarla tamamen kaplıdır. ( Doç.Dr. Şafak Ünüvar, Konya Şehir Rehberi; Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. )

YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİ
YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİ

Sultan Selim Camiinin bitişiğinde yer alan kütüphane1795 yılında Osmanlı Kethuda Yusuf Ağa tarafından yapılmıştır. Kütüphaneye bugün pencereden bozma bir kapıdan içeri girilmektedir. Asıl kapısı Selimiye Camii'ne açılmaktadır. Bina Gödene Taşı'ndan inşaa edilmiş ve üzeri kurşunlu bir kubbe ile örtülmüştür. Altlı üstlü 22 penceresi vardır. Kütüphane tek katlı olup kubbeyle örtülü bir salonu bulunmaktadır.

 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. ( Kütüphane internet sayfasından alıntı)

SULTAN SELİM CAMİİ (SELİMİYE CAMİİ)
SULTAN SELİM CAMİİ (SELİMİYE CAMİİ)

Kitabesi bulunmayan caminin 1565 yılında 2. Selimin Konya Valiliği sırasında yaptırılmıştır. Tek kubbeli camii Klasik Osmanlı mimarisi tarzındadır. Camiinin yapımında kesme taşı kullanılmıştır. Son cemaat yeri 6 mermer sütunlu ve 7 kubbelidir. Mimar Sinan veya öğrencisinin yaptırdığı düşünülmektedir.

MEVLANA HAZRETLERİNİN TÜRBESİ
MEVLANA HAZRETLERİNİN TÜRBESİ

Kubbe-i Hadra: Mevlana Hazretlerinin dergâhındaki ilk yapı baldeken tarzında Selçuklu döneminde Gürcü Hatun tarafından Mimar Bedreddini Tebrizi (1273) yaptırmıştır. Karamanoğlu Alaeddin Ali Bey ilk yapının külahını kaldırıp bugünkü Kubbe-i Hadrayı 1397 yılında 4 sütun üzerine 16 dilimli külahı Mimar Ahmet Bin Abdullah Bin Asli’ye yaptırmıştır. Kubbe kasnağı çevresinde lacivert çini üzerine Ayetel Kürsi yazmaktadır.

 

Derviş Hücreleri: Müzenin derviş hücreleri 1584 yılında Sultan 3. Murad tarafından yaptırılmıştır. Yapım kitabesi Dervişan kapısının üzerinde bulunmaktadır.

DERGÂHTAKİ KAPILAR

Dervişan Kapısı: Mevlana müzesinin meydana açılan cümle giriş kapısıdır. Mevlevi dervişleri bu kapıyı kullandıkları için Dervişan Kapısı adını almıştır. Kapının söveleri kurşuni mermerden olup basık bir kapı açıklığına sahiptir. Kapının kurşun kaplı alınlığında mermerden yapılmış destarlı Mevlevi sikkesi ile yan sövelerinde ve kemer alınlığında tevazu zincirinin kancaları yer almaktadır.
Kapı kemerinin üzerinde Dedegân Hücreleri ve Dervişan kapısının Sultan 3. Murat tarafından yaptırıldığını gösteren inşa kitabesi ile daha sonra onarımı gerçekleştiren Sultan 2. Mahmut’un tuğrası yer almaktadır.

Çelebiyan Kapısı: Çelebi evine ve çelebilerin ikamet ettiği mahalle açıldığı ive çelebi efendilerce kullanıldığı için Çelebiyan kapısı olarak adlandırılmıştır. Kapı üzerinde onarımı yaptıran Sultan 2. Mahmut’un Tuğrası ile kapı sövelerinde ve zincirlerinin takıldığı kancalar yer almaktadır.

Hamuşan Kapısı: Dergahın Üçler mezarlığına bakan kapısıdır. Osmanlı Sultanı 2. Mahmut tarafından yaptırılan söveleri gök mermerden, sundurması ahşaptan yapılan kapının üzerinde Sultanın imzalı mermerden yapılmış tuğrası mevcuttur.

Mevlevilik geleneğinde vefat edenler için “Hakk’a yürüdü”, defnedildikleri yer içinse sadece sustular, ama hala bizimle beraberler dercesine “Hamuşan” (suskunlar) veya “Hadikatü’l- Ervah” (Ruhlar Bahçesi) kelimeleri kullanılmaktadır. Hz. Mevlana’nın buyurduğu gibi “Biz gittik, kalanlar sağ olsunlar; doğan mutlaka ölür… Susanların arasına girdik, yattık uyuduk; çünkü sesimiz, feryadımız haddi aşmıştı zaten.” Bu kapı hem Dergahta görevli olup Hakk’a vuslatından sonra defin hem de ziyaret kastıyla hamuşana geçişi sağlayan kapı olduğu için bu adla anılmıştır.

Küstahan Kapısı: Dergahın Gül Bahçesine açılan kapıdır. Davranışları sebebiyle ihtar ve ikaz edilen, Dergahtan uzaklaştırılması gereken kişilere akşamdan sonra bu kapıdan yol verdiği için Küstahan Kapısı adını almıştır. Veled Çelebi İzbudak tarafından yaptırılmış olan kapının kitabesi bulunmamaktadır. Dergâhların kapatıldığı dönemde üzeri sıva ile kapatılmış olan kapı 1991 yılında Gül Bahçesinin düzenlendiği sırada açılmıştır.
 

Galeri